Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť HYTEX s.r.o. sa zaoberá výrobou a dodávkami filtračných elementov v oblasti priemyselnej filtrácie plynov a kvapalín. HYTEX s.r.o. je mladá spoločnosť založená na skúsenostiach pracovníkov, ktorí sa venujú priemyselnej filtrácii veľkú časť svojho profesionálneho života. Naším cieľom je zabezpečiť dodávky filtračných elementov (filtračných hadíc, plachietok, filtračných káps atď.) v najvyššej kvalite za akceptovateľné ceny. Najdôležitejšou devízou spoločnosti HYTEX s.r.o. je odborný prístup založený na dlhoročných skúsenostiach svojich zamestnancov v oblasti priemyselnej filtrácie plynov a kvapalín. K našim zákazníkom pristupujeme individuálne a pri návrhu cenovo-technického riešenia využívame všetky dostupné informácie a najnovšie poznatky v oblasti priemyselnej filtrácie. Súčasťou našich dodávok je bezplatné technické poradenstvo a aplikačný servis.

Naším hlavným krédom je maximálna spokojnosť zákazníka. Spoločne sa snažíme hľadať také riešenia, ktoré sú maximálne priateľské k životnému prostrediu a zároveň šetria náklady prevádzkovateľov.

Návrh filtračného materiálu vždy vychádza z procesných podmienok, v ktorých budú filtračné elementy prevádzkované. Čím viac informácií a údajov máme k dispozícii, tým je záruka dlhodobej životnosti filtračných elementov vyššia.

Štruktúra HYTEX Group

HYTEX s.r.o. – predaj filtračných elementov

HYTEX Production s.r.o. – výroba filtračných elementov

HYTEX Services – servis filtračných zariadení

Politika kvality

Certifikát ISO SK

Certifikát ISO ENG