Filtrácia plynov
produkty >> filtrácia plynov

Filtrácia plynov

Vyrábame a dodávame filtračné elementy pre všetky typy filtračných zariadení (pulse-jet, spätný preplach, mechanický oklep), ktoré nachádzajú uplatnenie v širokom spektre priemysených odvetví: energetika-teplárne, tepelné elektrárne, spaľovne odpadov, cementárne a vápenky, výroba železa a ocele, výroba stavebných hmôt, sklársky priemysel, chemický priemysel, výroba farieb, výroba hliníka a ostatných farebných kovov, drevársky priemysel atď.

  • filtračné hadice
  • filtračné kapsy
  • filtračné patróny
  • oporné koše
  • fluorescenčný prášok
  • čeriace plátno
Filtračné hadice Filtračné hadice Filtračné hadice Filtračné hadice s opornými košmi Filtračná kapsa Filtračná kapsa Filtračné patróny