Filtrácia kvapalín
produkty >> filtrácia kvapalín

Filtrácia kvapalín

Vyrábame a dodávame filtračné elementy pre rôzne typy filtračných zariadení ako sú kalolisy, diskové filtre, bubnové filtre atď. Filtračné elementy nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach priemyslu: výroba potravín, čistiarne komunálnych odpadových vôd, čistiarne priemyselných odpadových vôd, spracovanie hliníka, úprava banských vôd atď.

  • filtračné plachietky
  • filtračné vrecká
  • metráž
Filtračné plachetka Filtračné plachetka Filtračné vrecko Filtračné vrecko Filtračné vrecko